Bibliotheek

Invloed Gebouwstructuur, Massa en Situering op het energiegebruik.
820224 | Kees van der Linden
vintage

Naast de thermische isolatie heeft ook de verhouding tussen volume en verliesoppervlakte, c.q. de gebouwvorm een grote invloed op het warmteverlies. Dat geldt ook voor de orientatie en de gebouwmassa.

Duurzame ontwikkeling in de Utiliteitsbouw
1993 | Kees van der Linden
geen categorie

Hoe stond het in 1993 met de innovaties op het gebied van duurzame ontwikkeling in de bouw. Veelal is het verder gaan met al bestaande zaken: meer isoleren, benutten van (passieve) zonne-energie. Maar natuurlijk vind er ook integratie van nieuwe mogelijkheden in het ontwerp plaats. Een aantal voorbeelden.

Milieutaakstellingen Bouw 1995
1993 | VROM/DGM
geen categorie

Implementatie van de op de bouw betrekking hebbende aspecten van het milieubeleid zoals neergelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan 1990.

Energon principe toegepast in nieuwbouw Verkeer & Waterstaat
1989 | Gerben Broers, Jan Huslage, Kees van der Linden
geen categorie

Gebouwmassa benutten voor warmte- en koudeopslag. Gebruik maken van de holle ruimten in kanaalplaatvloeren.

LUCHTDOORLATENDHEID VAN DE GEBOUWSCHIL – wenselijkheid en mogelijkheid van het normeren van de aan de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil te stellen eisen
1986 | Olaf Adan en Kees van der Linden
geen categorie
Evaluatie praktijkmetingen luchtdoorlatendheid van gevels
1986 | Olaf Adan en Dick Schweitzer
geen categorie
UITGANGSPUNTEN bij de vaststelling van de aan de LUCHTDOORLATENDHEID VAN GEVELS te stellen eisen
1984 | Kees van der Linden
geen categorie
Bouwfysica – Overzicht van een aantal belangrijke aspecten
1983 | Kees van der Linden
geen categorie

Een serie van vijf artikelen in het blad Technovisie: Warmtedoorgangscoefficient, Thermische-isolatie-index It, Kosten-batenanalyse thermische isolatie, Vochthuishouding in gebouwen, Inwendige condensatie.

Richtlijn betreffende de aan LUCHTDOORLATENDHEID VAN GEVELS te stellen eisen
1980 | Kees van der Linden
geen categorie

Voorgeschreven voor projecten van de Rijksgebouwendienst vanaf 4 december 1980.

Warmte-accumulatie gebouwmassa levert energiebesparing
1980 | Kees van der Linden
geen categorie

Bij het ENERGON PRINCIPE worden de holle ruimten in kanaalplaatvloeren gebruikt voor de toevoer van de ventilatielucht in een gebouw. Daarbij wordt de thermische massa van de vloer gebruik voor opslag van warmte of koude.

De toepassing van waarde-analyse bij het beoordelen van gebouwonderdelen
1977 | Berenschot Osborne bv
geen categorie

Begin 1976 werd een werkgroep ingesteld met de opdracht na te gaan in hoeverre de waarde-analyse kan bijdragen tot een evenwichtiger beoordeling van gebouwonderdelen.

Richtlijn betreffende de aan de LUCHTDOORLATENDHEID VAN GEVELS te stellen eisen.
geen categorie

Een nadere uitwerking van de in 1980 opgestelde richtlijn

VOETWARMTE BIJ VLOEREN BOVEN BUITENLUCHT
geen categorie

Hoe kan de oppervlaktetemperatuur van een vloer worden beinvloed door thermische isolatie; een niet stationaire berekening.