De toepassing van waarde-analyse bij het beoordelen van gebouwonderdelen

Begin 1976 werd een werkgroep ingesteld met de opdracht na te gaan in hoeverre de waarde-analyse kan bijdragen tot een evenwichtiger beoordeling van gebouwonderdelen.

Bookmark de permalink.