Invloed Gebouwstructuur, Massa en Situering op het energiegebruik.

Naast de thermische isolatie heeft ook de verhouding tussen volume en verliesoppervlakte, c.q. de gebouwvorm een grote invloed op het warmteverlies. Dat geldt ook voor de orientatie en de gebouwmassa.

Bookmark de permalink.