PiVo Gouda 1967 t/m 1978

In dit menu item beginnen we met de geschiedenis van de Cronje stam en later de Cronje-Gopigro-Muloki groep. Ofwel de 16+ tak van wat nu Scouting Nederland heet. Eind 1970 ontstond ook GOOV “Gouds Overleg Orgaan voor Voortrekkers” waarin ook Stam Arendsoog en later nog andere stammen participeerden. Daarbij werd ook een stevige bijdrage gegeven aan de ontwikkeling van de 16+ tak die in die jaren verzelfstandigde. Ook werd veel bijgedragen aan activiteiten op districtsniveau voor welpen/kabouters en verkenners/padvindsters. Zie de verschillende sub-items in het menu onder dit kopje.

N.B. Voor de items “Cronje stam” en “GoPiGro” is een wachtwoord nodig omdat daar ook een heel aantal fotoboeken, logboeken en dergelijke is geplaatst.

Kees van der Linden (kees@aacee.nl)